Sunday, August 2, 2009

Bakat Anak

Karnival Pra Sekolah sesungguhnya memberi peluang kepada kanak-kanak di peringkat awal persekolahan membina bakat dan keyakinan diri untuk berhadapan dengan suasana terbuka. Ini amat penting sebagai pendedahan kanak-kanak dalam membina ketrampilan diri disamping dapat membina perwatakan diri

.

Johan Pertandingan Hafazan: Nurwajiha Humaira

Naib Johan Tarian Rampai : SK Pulau Juar (Humaira)